Organizujemy dofinansowanie szkolenia na poziomie 100% w oparciu o zasoby KFS, dzięki czemu przeszkolisz swój personel za darmo.

Przygotowujemy wszelkiego rodzaju formalności oraz pełną dokumentację, tak, aby zapewnić Tobie komfort i bezpieczeństwo.

Czym jest KFS?
  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy /KFS/ – nowy instrument polityki rynku pracy
  • Istotą KFS jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy
  • O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. jednostki organizacyjne, chociazżby nie posiadały osobowości prawnej, a takzże osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o prace. Każda firma ma prawo ubiegać się o dofinansowanie
  • Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej przekazuje środki KFS do urzędów pracy, gdzie można bezpośrednio ubiegać się o dofinansowanie
Gdzie i kiedy można przeszkolić personel?

Szkolenie Obsługi Klienta, to kompleksowe szkolenie jednego dnia. Szkolenie organizowane jest indywidualnie dla danej firmy i odbywa się na terenie lokalu klienta, gdzie dojeżdża szkoleniowiec. Dzień oraz godziny szkolenia ustalane są indywidualnie. W przypadku dużych grup oraz systemu zmianowego, szkolenia mogą zostać podzielone na kilka dni, dzięki czemu ich przebieg nie wpływa na harmonogram pracy i pozwala na ciągłość pracy lokali.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły szkolenia w Twojej firmie.