Szkolenie Obsługi Klienta, to kompleksowe szkolenie jednego dnia, podczas którego uczestnicy przejdą intensywny kurs teoretyczny i praktyczny z zakresu obsługi klienta i zwiększenia sprzedaży.

Umiejętności praktyczne nabyte podczas szkolenia pozwolą personelowi obsługiwać klientów w taki sposób, by wracali do sklepu wielokrotnie. Szkolenie jest również odpowiedzią na potrzebę wzrostu umiejętności obsługi klientów problematycznych, kłopotliwych, a także reagowania na zastrzeżenia.

Gdzie i kiedy?

Szkolenie organizowane jest indywidualnie dla danej firmy i odbywa się na terenie lokalu klienta, gdzie dojeżdża szkoleniowiec. Dzień oraz godziny szkolenia ustalane są indywidualnie. W przypadku dużych grup oraz systemu zmianowego, szkolenia mogą zostać podzielone na kilka dni, dzięki czemu ich przebieg nie wpływa na harmonogram pracy i pozwala na ciągłość pracy lokali.

Dlaczego Warto?

Odpowiednie wyszkole­nie personelu obsługującego klienta po­trafi podnieść zyski firmy poprzez zwięk­szenie ilości sprzedawanych produktów. Co więcej, dobrze wyszkoleni pracownicy potrafią zachęcić klienta do zakupu pro­duktów o większej marży. Oznacza to, że prawidłowa obsługa klienta to kontrolowana i efektywna sprzedaż, dlatego, szczególnie w obecnych trud­nych czasach, jest ona wskazana zarów­no w piekarni, lodziarni, cukierni czy ka­wiarni, jak i innych punktach sprzedaży bezpośredniej. Tym bardziej, że na zwiększenie sprzedaży produktów składa się wiele aspektów. Jednym z najistotniejszych punktów jest umiejętność prowadzenia sprzedaży krzy­żowej. Wówczas ta sama liczba klientów kupuje znacznie więcej produktów niż od­bywało się to do tej pory.

Warto wyszkolić personel, ponieważ szkolenie obejmuje również elementy motywacyjne, dzięki którym wpływa na zmniejszenie rotacji pracowników. Motywacja do pracy to ważny czynnik podczas prawidłowego procesu obsługi klienta, ponieważ personel jest w stanie wesprzeć budowę marki sklepu.

Kolejnym aspektem jest obsługa trud­nego klienta w taki sposób, by wszel­kiego rodzaju reklamacje przynosiły zyski, a nie straty, co, wbrew pozo­rom, jest możliwe do osiągnięcia. Od­powiednia obsługa to także element budujący lojalność klienta, który wró­ci do nas jeszcze wiele razy. Prawid­łowo wyszkolona kadra przyczynia się do współtworzenia wizerunku i marki, dzięki czemu z biegiem czasu klient, robiąc zakupy, przestanie zwracać uwagę na cenę, a zacznie patrzeć na logo i jakość.

Ważnym elementem, który może sta­nowić o sukcesie firmy, jest umiejętne budowanie bazy klientów, dlatego uczestnicy poznają metody budowania bazy klientów podczas szkolenia.

Charakterystyka szkolenia

Szkolenie jest podzielone na dwie części. Pierwsza z nich to zajęcia teoretyczne, podczas których przekazywana jest kompleksowa wiedza z zakresu prawidłowej obsługi klienta. Druga część to warsztaty, podczas których uczestnicy za sklepową ladą odgrywają scenki tematyczne w towarzystwie kamery. Dzięki temu, podczas odtwarzania nagrania, każdy uczestnik ma szansę przeanalizować własną postawę i zachowanie podczas obsługi klienta.

 

ZAKRES SZKOLENIA

 

 Określenie problemów oraz stanu wiedzy uczestników
 • analiza poznawcza
 • określenie potrzeb uczestników
 • określenie problemów związanych z obsługą
 • określenie specyfiki branży i klientów
 Analiza typów osobowości klientów
 • analiza zachowania klienta
 • budowanie skutecznego komunikatu w oparciu o charakter klienta
 • technika obsługi klienta trudnego
 Metody budowania relacji
 • podstawowe reguły wywołania dobrego pierwszego wrażenia
 • schematy skutecznej komunikacji
 • podstawowe techniki komunikacji neurolingwistycznej
 Budowania marki sprzedawcy oraz lokalu
 • umiejętność posługiwania się nabytą wiedzą o produkcie
 • zasada sześciu
 • prowadzenie rozmowy z klientem
 • wykorzystanie słów kluczy
 Skuteczna techniki zwiększenia sprzedaży
 • kompleksowy proces sprzedaży
 • metody sprzedaży
 • umiejętne posługiwanie się językiem korzyści
 • wykorzystanie technik perswazji
Merchandising w lokalu
 • podstawowe zasady merchandisingu
 • efektywne zarządzanie wnętrzem
 • sprzedaż krzyżowa
Skontaktuj się z nami, aby omówić Twoją indywidualną sytuację oraz przygotować program rozwoju firmy w oparciu o nasze szkolenia.